พญ. วราภรณ์ เลียวนรเศรษฐ

พญ. วราภรณ์ เลียวนรเศรษฐ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
20828
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา อายุรศาสตร์
    • อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ที่ 14 และ 28 เวลา 17.00 - 20.00 น.