นพ. จิรัฏฐ์ ธีราประดิษฐ์

นพ. จิรัฏฐ์ ธีราประดิษฐ์

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
41531
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาศัลยศาสตร์
    อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า