นพ. ขุนศึก ขาวสำลี

นพ. ขุนศึก ขาวสำลี

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
29241
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.