นพ. ขุนศึก ขาวสำลี

นพ. ขุนศึก ขาวสำลี

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
29241
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • เวชปฏิบัติทั่วไป
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.