รายละเอียดทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมและแพ็กเกจ

รายละเอียด         

      ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะวิกฤตทุกประเภท ตลอด 24 ชม. ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งการให้บริการของแผนกจะครอบคลุมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นหนึ่งในแผนกที่ต้องใช้ประสบการณ์ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญสูง 


      ซึ่งแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล มีการทำงานเป็นทีม ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เป็นสหสาขาวิชาชีพ เพื่อมอบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที หัวใจสำคัญของการทำงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน คือ “เวลา” ที่ทุกนาทีมีค่า แลกมากับนาทีชีวิตของผู้ป่วย เราจึงให้ความสำคัญต่อการคัดสรรทีมดูแล ที่ต้องตอบโจทย์ด้านเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤตของแผนกได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อรักษาทุกชีวิตให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

การบริการ
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุทั่วไป  
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • ศัลยกรรมอุบัติเหตุตกแต่ง
  • ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
  • อายุรกรรม 
  • กุมารเวชกรรม
  • สูตินรีเวชกรรม 

บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ

  • ออกหน่วยปฐมพยาบาล 
  • จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นทั้งในและนอกสถานที่ 
  • บริการรับส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม

      แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

      โทรศัพท์ : 044 263 777

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (8)

ดูทั้งหมด
นพ. ณัฐพงศ์ วิริยะกุลนันท์

นพ. ณัฐพงศ์
วิริยะกุลนันท์

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ. ถิรายุสฌ์ วีระเสถียร

นพ. ถิรายุสฌ์
วีระเสถียร

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ. นพดล ไตรคุณากรวงศ์

นพ. นพดล
ไตรคุณากรวงศ์

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ. บดินทร์ รัตนประสบ

นพ. บดินทร์
รัตนประสบ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ. ภคภณ ทัดศรี

นพ. ภคภณ
ทัดศรี

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ. วรุตม์ บุญนิธิ

นพ. วรุตม์
บุญนิธิ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ. วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ

นพ. วีรพัฒ
ชาญชิตโสภณ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พญ. มานิตา ติระตระกูลวิชยา

พญ. มานิตา
ติระตระกูลวิชยา

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
ตัดหน้าอกทอมทรานส์

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

ตัดหน้าอกทอมทรานส์

ตัดหน้าอก ทอมทรานส์ แผลสวยเป็นธรรมชาติ….สร้างความมั่นใจ
ดึงหน้าผาก

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

ดึงหน้าผาก

คืนความอ่อนวัยให้กับใบหน้า พร้อมเปิดดวงตาคู่สวยด้วย โปรแกรมดึงหน้าผาก ที่จะช่วยให้ผิวหน้ากลับมาเต่งตึงอีกครั้ง
ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

หน้าอกสวย ปลอดภัย ใส่ชุดไหนก็มั่นใจ