รายละเอียดทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมและแพ็กเกจ
รายละเอียด

      ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในทุกเพศและทุกวัย ด้วยระบบการจัดการด้านสุขภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service รวมถึงแผนกผู้ป่วยนอกยังให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรมทั่วไป ด้านสูตินารีเวชกรรม ด้านกุมารเวชกรรม และด้านสาขาอื่น ๆ ตั้งแต่ภาวะการณ์เจ็บป่วยทั่วไป ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเรื้อรังต่าง ๆ ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย รวมถึงการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ และหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วมีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของสาขาโรคนั้น ๆ ทางแผนกผู้ป่วยนอก ได้มีการจัดเตรียมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างปลอดภัยและตรงตามมาตรฐาน


      นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพทำประกัน ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งรายบุคคล และพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำดูแลสุขภาพ ให้บริการวัคซีน ด้วยความใส่ใจ และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล มีการบริหารจัดการการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่รวดเร็ว ประทับใจ และครอบคลุมทุกบริการที่โรงพยาบาลพึงมี ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของรัฐ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิตของบริษัทประกันประเภทต่าง ๆ โดยร่วมมือกับบริษัทประกันที่ดูแลและให้ความคุ้มครองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เวลาทำการ

      เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถาม

      แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล  

      โทรศัพท์ : 044 263 777

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (10)

ดูทั้งหมด
นพ. กษมา เมืองยศ

นพ. กษมา
เมืองยศ

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. กันต์ โรจนกิจ

นพ. กันต์
โรจนกิจ

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. กิตติวรา ศรีอุบล

นพ. กิตติวรา
ศรีอุบล

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. ขุนศึก ขาวสำลี

นพ. ขุนศึก
ขาวสำลี

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. คณิน สดุดีมีชัย

นพ. คณิน
สดุดีมีชัย

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. จักรพงษ์ จิตต์เจริญธรรม

นพ. จักรพงษ์
จิตต์เจริญธรรม

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. จิธายุทธ เสือจุ้ย

นพ. จิธายุทธ
เสือจุ้ย

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. จิรัฏฐ์ ธีราประดิษฐ์

นพ. จิรัฏฐ์ ธีราประดิษฐ์

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. จุมภฎพงษ์ วงษ์เอก

นพ. จุมภฎพงษ์
วงษ์เอก

แผนกผู้ป่วยนอก

นพ. ณัฐพงศ์ แซโง้ว

นพ. ณัฐพงศ์
แซโง้ว

แผนกผู้ป่วยนอก

โปรแกรมและ
แพ็กเกจอื่นๆ

ดูทั้งหมด
แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้

ผื่นแดงคัน ไอจาม ไม่รู้สาเหตุ สามารถตรวจได้
โปรโมชั่นศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก/ดึงหน้า/ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

โปรโมชั่นศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก/ดึงหน้า/ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ปรโมชั่นศัลยกรรม ราคาพิเศษ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเรื้อรัง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเรื้อรัง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคเรื้อรัง ลดราคาพิเศษ จาก 1,760.- บาท เหลือเพียง 900.- บาท