นพ. คณิน สดุดีมีชัย

นพ. คณิน สดุดีมีชัย

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
59883
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า