บริการของเรา

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ให้บริการทางการแพทย์แบบครบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทุกประเภท เราพร้อมให้บริการส่งเสริม ฟื้นฟู บรรเทา ป้องกัน และรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาด้วยความพร้อมที่โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอลมี จึงได้เปิดให้บริการแผนกต่าง ๆ ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

logo

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะวิกฤตทุกประเภท ตลอด 24 ชม. ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

ดูรายละเอียด
logo

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในทุกเพศและทุกวัย ด้วยระบบการจัดการด้านสุขภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในรูปแบบ One Stop Service รวมถึงแผนกผู้ป่วยนอกยังให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป

ดูรายละเอียด
logo

แผนกศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

แผนกศัลยกรรมตกแต่งและความงาม ให้บริการดูแลรักษาโดย แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง พร้อมด้วยทีมพยาบาลมืออาชีพที่มากไปด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสถานพยาบาล รวมถึงเราให้ความสำคัญกับการคัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

ดูรายละเอียด
logo

แผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

แผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่กับบุคลากรของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ มากไปด้วยประสบการณ์ในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

ดูรายละเอียด
logo

แผนกเด็ก

แผนกเด็ก ให้บริการดูแลรักษา โดยกุมารแพทย์ พร้อมให้การดูแลรักษาครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเด็ก พร้อมทีมดูแลคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (HA) ในการดูแลผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล จึงมั่นใจได้ว่าทีมดูแลผู้ป่วยแผนกเด็ก

ดูรายละเอียด
logo

แผนกสูตินรีเวช

แผนกสูตินรีเวช ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยอาการ ไปจนถึงดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยการผ่าตัด เรามีห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมมอบบริการด้านสุขภาพบนพื้นฐานความเข้าใจในทุกปัญหาของสุภาพ

ดูรายละเอียด
logo

แผนกจักษุ

ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปที่มีปัญหาด้านสุขภาพดวงตา ด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่มีคุณภาพ จึงมั่นใจได้ในผลตรวจที่ถูกต้อง แพทย์แผนกจักษุของเราล้วนมีความชำนาญที่เฉพาะทาง สามารถให้การรักษาโรคตาได้อย่างครอบคลุม

ดูรายละเอียด
logo

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรมให้บริการโดยทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ ผ่านระบบการควบคุมตรวจสอบที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ให้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และเสริมสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง

ดูรายละเอียด
logo

แผนกดูแลผู้สูงอายุโคราช

แผนกดูแลผู้สูงอายุโคราชให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เรามีทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม ทั้งนักกายภาพ นักจิตวิทยาและนักกิจกรรมบำบัด

ดูรายละเอียด