เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลในเครือ

cm-hospital

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด หรือบริษัท สยามราษฎร์ เชียงใหม่ จำกัด เดิม ปัจจุบันประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล” สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ขนาดกลาง ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 50 เตียง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10201004354

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มุ่งเน้นการให้บริการด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน ด้านแพทย์ทางเลือก และด้านทันตกรรม จึงได้เปิดให้บริการแผนกทันตกรรมพิเศษ สำหรับให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และให้การรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร ให้บริการโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงการทันตแพทย์ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ อีกทั้งเรายังได้มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมที่พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ในทุกกลุ่ม ช่วยส่งเสริมและดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้งโรงพยาบาล

84/3 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ

เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์

053 225 222
ph-hospital
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปมาตรฐานขนาด 60 เตียง และได้เริ่มดำเนินการให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่ 10201009162 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล” และประกอบธุรกิจด้วยชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหัวใจและกระดูกสันหลังที่โดดเด่นในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยทีมดูแลที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ ทำให้สามารถให้คำปรึกษา ดูแล และรักษาอาการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร อีกทั้งเรายังมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำให้ผู้ป่วยสามารถวางใจได้ว่า เมื่อเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและกระดูกสันหลังกับเราจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัย

ที่ตั้งโรงพยาบาล
262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เวลาทำการ
เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์