เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ที่ตั้ง 398 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 1 ไร่ ก่อตั้งโดยกลุ่มแพทย์ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า และบุคคลทั่วไป โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน

history_img1
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงพยาบาล คือ การมุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและทั่วถึง สามารถให้บริการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล
history_img2
“โดยโรงพยาบาลคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการมาเป็นอันดับแรก รวมถึงมุ่งมั่นมอบบริการที่เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ”
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทุกประเภท เราพร้อมให้บริการส่งเสริม ฟื้นฟู บรรเทา ป้องกัน และรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
หลากหลายสาขา อาทิ
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมทั่วไป
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมโรคไต
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมโรคปอด
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมระบบประสาท
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมประสาท
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมทั่วไป
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงาม
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านสูตินรีเวช
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านกุมารเวช
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านจักษุแพทย์
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านทันตแพทย์
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
history_img3

ด้วยความพร้อมที่โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอลมี จึงได้เปิดให้บริการแผนกต่าง ๆ ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

ปี พ.ศ.
2560
เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล เป็นโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
ปี พ.ศ.
2560
เปิดศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์
ครบวงจร
ปี พ.ศ.
2558
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นบริษัทย่อย เเละเข้าถือหุ้นในบริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด (KMG)
ปี พ.ศ.
2551
เปิดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ร้านแว่นตาชิดชัดออฟติก
ปี พ.ศ.
2547
เปิดศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและรถพยาบาลเคลื่อนที่
ปี พ.ศ.
2546
เปิดศูนย์เด็กหลอดแก้ว (KFC) และผ่าตัดผ่านกล้อง เพื่อรักษาผู้มีบุตรยาก
ปี พ.ศ.
2545
เปิดแผนกดูแลผู้สูงอายุ
(ปัจจุบัน คือ ศูนย์โคราชเนอรสซิ่งโฮม)และเด็ก
ปี พ.ศ.
2544
เปิดโรงเรียนโคราชการบริบาล
(ปัจจุบัน คือ ศูนย์ฝึกพนักงานนครราชสีมา)
ปี พ.ศ.
2543
เปิดบริการศูนย์ความงาม (KCC) และศัลยกรรมตกแต่ง
ปี พ.ศ.
2542
เปิดดำเนินการ โรงพยาบาลในนาม
โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียลแห่งใหม่
ปี พ.ศ.
2537
ซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ (ที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบัน)
ปี พ.ศ.
2533
ก่อตั้งโรงพยาบาลในนาม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล โดยกลุ่มแพทย์ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า และบุคคลทั่วไป