นพ. จิธายุทธ เสือจุ้ย

นพ. จิธายุทธ เสือจุ้ย

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
33754
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ออร์โธปิดิกส์
ตารางเข้าตรวจ
Consult สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน