นพ. ณัฐพงศ์ แซโง้ว

นพ. ณัฐพงศ์ แซโง้ว

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
34940
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ศัลยศาสตร์
ตารางเข้าตรวจ
Consult
 ทุกวันพฤหัสบดี