นพ. ณัฐพงศ์ แซโง้ว

นพ. ณัฐพงศ์ แซโง้ว

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
34940
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาศัลยศาสตร์
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า