นพ. วรุตม์ บุญนิธิ

นพ. วรุตม์ บุญนิธิ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
41462
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาศัลยศาสตร์
    อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า