นพ. วรุตม์ บุญนิธิ

นพ. วรุตม์ บุญนิธิ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
41462
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ศัลยศาสตร์
    • อนุสาขา ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ตารางเข้าตรวจ
เข้าตรวจเวลามีเคส กรุณานัดหมายล่วงหน้า