นพ. บดินทร์ รัตนประสบ

นพ. บดินทร์ รัตนประสบ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
38762
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ศัลยศาสตร์
ตารางเข้าตรวจ
Consult ทุกวันพุธ