นพ. วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ

นพ. วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
50063
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาศัลยศาสตร์
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า