นพ. วีระ สุวรรณเรืองศรี

นพ. วีระ สุวรรณเรืองศรี

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
19874
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ศัลยศาสตร์ 
    • อนุสาขา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 
    • อนุสาขา ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัส เวลา 16.00 - 20.00 น.