นพ. วีระ สุวรรณเรืองศรี

นพ. วีระ สุวรรณเรืองศรี

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
19874
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาศัลยศาสตร์ 
    อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 
    อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.