นพ. สุระเกียรติ บ่อเกิด

นพ. สุระเกียรติ บ่อเกิด

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
43553
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ศัลยศาสตร์ 
    • อนุสาขา ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ตารางเข้าตรวจ
ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 10.00 น.