นพ. สุระเกียรติ บ่อเกิด

นพ. สุระเกียรติ บ่อเกิด

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
43553
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาศัลยศาสตร์ 
    อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ตารางเข้าตรวจ
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 10.00 น.