นพ. พงปพันธ์ นามวิชัยศิริกุล

นพ. พงปพันธ์ นามวิชัยศิริกุล

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
18639
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
    • สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว 
ตารางเข้าตรวจ
วันพุธและพฤหัสของเดือน เวลา 16.00 - 18.00 น.