พญ. ปิยรัตน์ เรืองบุตร

พญ. ปิยรัตน์ เรืองบุตร

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
28763
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา อายุรศาสตร์
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00น.