พญ. ปิยรัตน์ เรืองบุตร

พญ. ปิยรัตน์ เรืองบุตร

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
28763
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาอายุรศาสตร์
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.