นพ. พาวุฒิ เมฆวิชัย

นพ. พาวุฒิ เมฆวิชัย

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
22416
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ประสาทวิทยา
ตารางเข้าตรวจ
วันศุกร์ที่ 11 และ 25 เวลา 17.00 - 20.00 น.