ทำไม?ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

บทความสุขภาพ

17 มิ.ย. 2565
ครั้ง
ทำไม?ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
      ปัจจุบันการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลาย ๆ บริษัท เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจของบริษัทว่า พนักงานที่เข้ามาทำงานจะมีความพร้อม และสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมสำหรับการทำงาน เพื่อความปลอดภัยโดยรวมของคนในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกัน วันนี้เราจึงจะแนะนำประโยชน์ของการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
  • ฝั่งองค์กร : เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจของบริษัทว่าสุขภาพของเราแข็งแรงและพร้อมสำหรับการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยของคนในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกับเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่มีโรคเรื้อรังที่ต้องคอยไปรักษาและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือมีโรคที่สามารถติดต่อได้ง่าย เช่น วัณโรค ที่เชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้สุขภาพของเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ
  • ฝั่งคนทำงาน : สำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยได้ไปตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานก็จะทำให้เราได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเอง เพราะบางครั้งภายนอกที่ดูปกติ อาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ภายในก็ได้ หากรู้แต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถรักษาได้ทัน
      การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานไม่ได้ถูกบังคับใช้ทางกฏหมาย เว้นแต่เป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในตำแหน่ง หน้าที่ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น ก่อนตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานควรสอบถามรายละเอียดกับฝ่ายบุลคลให้ชัดเจน สำหรับรายการตรวจที่ต้องการและความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ ว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่าย

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา
iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png