อยากผ่าตัดแปลงเพศ จะต้องเริ่มยังไง?

บทความสุขภาพ

17 มิ.ย. 2565
ครั้ง
อยากผ่าตัดแปลงเพศ จะต้องเริ่มยังไง?
      หากร่างกายของคุณเป็นชาย แต่จิตใจเป็นผู้หญิง และมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอวัยวะภายในร่างกายให้ตรงกับสภาพจิตใจ มีความจำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทราบก่อนจะตัดสินใจทำศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
      ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ ไม่ว่าต้องการผ่าตัดด้วยเทคนิดวิธีใดก็ตาม ผู้ผ่าตัดจะต้องเข้ารับการตรวจจากจิตแพทย์ โดยต้องมีคุณสมบัติความพร้อมมาตรฐานโลกของสมาคม WPATH (World Professional  Association for Transgerder Health)  ดังนี้
  • ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากบิดา-มารดา
  • ได้ดำรงชีวิตแบบหญิงติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเป็นการใช้ชีวิตเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์ที่คนรอบข้างยอมรับได้ และมีความสุข ไม่มีความกดดันใดๆ
  • เคยรับฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนในรูปแบบยารับประทาน  หรือยาฉีดอย่างน้อย 1 ปี
  • ผ่านการประเมินสภาพจิตใจ จากจิตแพทย์ว่าอยู่ในภาวะปกติ และมีความพร้อมต่อการผ่าตัดแปลงเพศ พร้อมทั้งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  Gender identify disorder  หรือ Gender dysphoria  และให้ใบรับรองสำหรับการผ่าตัดที่ถูกต้องตามหลักทดสอบสภาพจิต
  • ผู้เข้ารับการผ่าตัด จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับการผ่าตัด
      หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และมีความพร้อมที่จะแปลงเพศแล้ว ก็สามารถเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รับคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา
iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png