วัคซีนจำเป็นกับคุณแม่ตั้งครรภ์จริงหรือ ?

แม่และเด็ก

01 ต.ค. 2564
ครั้ง

วัคซีนจำเป็นกับคุณแม่ตั้งครรภ์จริงหรือ ?

  • วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน คุณแม่เตรียมตั้งครรภ์แนะนำฉีดวัคซีนหัดเยอรมันก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน แต่หากตั้งครรภ์แล้วไม่ควรฉีด เพราะอาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์
  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี คุณแม่เตรียมตั้งครรภ์ควรตรวจโรคตับอักเสบ และควรฉีดก่อนตั้งครรภ์ 6 เดือน
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หากเป็นช่วงตั้งครรภ์และมีภาวะเสี่ยงแทรกซ้อน อาทิ ปอดบวม เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ทุกช่วงอายุครรภ์ โดยปกติบุคคลทั่วไปสามารถฉีดได้ปีละ 1 ครั้ง ยิ่งในผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีตั้งครรภ์ แนะนำควรฉีด
  • วัคซีนป้องกันไอกรน โรคไอกรนเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หากลูกน้อยเป็นโรคไอกรนภายใน 3 เดือนแรก อาจมีความเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนได้ในระหว่างตั้งครรภ์ไข้หวัดใหญ่

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png