รับรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวสารทั่วไป

29 ก.ย. 2564
ครั้ง

รับรักษาผู้ป่วยโควิด-19

      มีผล Covid Rapid Antigen Test หรือ RT-PCR : Positive


เกณฑ์ในการรับผู้ป่วย :

  • อายุไม่เกิน 65 ปี ช่วยเหลือตัวเองได้
  • BMI <30
  • น้ำหนัก น้อยกว่า 90 kg.
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • ไม่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง / ปอดเรื้อรัง / โรคตับแข็ง / โรคเบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ / โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ / โรคหัวใจวาย / โรคหัวใจขาดเลือด / โรคหลอดเลือดสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ไม่รับประทานยากดภูมิ

ภาพห้องพักรับรองผู้ป่วยโควิด-19 :

S__65855512.jpgS__65855513.jpg
S__65855522.jpgS__65855511.jpg

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png