“ท้องไม่รู้ตัว” มีอยู่จริง

บทความสุขภาพ

11 มิ.ย. 2565
ครั้ง
“ท้องไม่รู้ตัว” มีอยู่จริง เสี่ยงเกิดอันตรายทั้งแม่และเด็ก
      ประจำเดือนขาดช่วงนานกว่าปกติ หรือรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ในท้อง อาจเป็นสัญญาณของการท้องไม่รู้ตัว ที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีเจ้าตัวน้อย

      ท้องไม่รู้ตัว มักพบในคุณแม่ท้องแรก ที่ไม่ทราบว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากการคุมกำเนิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือประจำเดือนขาดช่วงจนกลายเป็นเรื่องปกติ เพราะในช่วงแรกของการตั้งครรภ์อาจไม่แสดงอาการให้เห็นได้ชัด จึงควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของตนเองอยู่เป็นประจำ

      วันนี้ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล  มีตัวอย่างอาการอันตราย และภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท้องไม่รู้ตัว มาฝากทุกคนกัน


อันตรายจากการคลอดผิดท่า
      หากทารกในครรภ์  อยู่ในท่าทางที่ผิดปกติเช่น ท่าก้น หรือท่าขวาง อาจทำให้โอกาสในการคลอดสำเร็จลดน้อยลง อีกทั้งยังเกิดอันตรายต่อแม่ และเด็กในครรภ์ จากอุบัติเหตุ หรือการเสียเลือดมากกว่าปกติ หากไม่สามารถที่จะหมุนกลับมาในท่าทางที่ถูกต้องได้ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดคลอดเพื่อความปลอดภัย
“ท้องไม่รู้ตัว”-มีอยู่จริง-เสี่ยงเกิดอันตรายทั้งแม่และเด็ก1080-1080ชุด1.jpg

อาการครรภ์เป็นพิษ
      เกิดจากการความผิดปกติของรกภายในครรภ์ที่ไม่สามารถฝังตัวได้แน่น ทำให้ขาดออกซิเจนและ ขาดเลือดในบางส่วนของรก ส่งผลให้เกิดการหลั่งสารพิษบางชนิด ไหลเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ที่ตั้งครรภ์ ซึ่งอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อแม่และเด็กในท้องได้ เช่น น้ำท่วมปอด ไตวายเฉียบพลันหรือทำให้เด็กตัวเล็ก โตช้ากว่าปกติ หากมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาจเสียชีวิตภายในครรภ์ได้
“ท้องไม่รู้ตัว”-มีอยู่จริง-เสี่ยงเกิดอันตรายทั้งแม่และเด็ก1080-1080ชุด2.jpg

เด็กมีภาวะเสี่ยงมีโรคตามมา
      เมื่อคุณแม่ท้องไม่รู้ตัวมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมการทานอาหาร ส่งผลต่อระดับน้ำตาลภายในเลือดสูง  และอาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เด็กในท้องอาจมีโรคแทรกซ้อน จนถึงขั้น พิการ หรือเสียชีวิตได้
“ท้องไม่รู้ตัว”-มีอยู่จริง-เสี่ยงเกิดอันตรายทั้งแม่และเด็ก1080-1080ชุด3.jpg

      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล พร้อมอยู่เคียงข้างว่าที่คุณแม่ทุกท่านอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงเวลา สำหรับท่านใดที่สนใจปรึกษาตรวจวินิจฉัยอาการทางด้านสูตินรีเวชจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png