สัญญาณโรคไตเริ่มแรก รู้เร็วป้องกันไตวาย

บทความสุขภาพ

12 ธ.ค. 2566
ครั้ง

สัญญาณโรคไตเริ่มแรก รู้เร็วป้องกันไตวาย

      โรคไตเป็น 1 ใน 4 โรคซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย ส่วนหนึ่งก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการดำเนินชีวิต อาการ โรคไตเริ่มแรก นั้นสังเกตได้ค่อนข้างยาก เพราะมักเป็นอาการโดยทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้กับร่างกาย เมื่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือ เกิดความเครียด วันนี้เราได้รวบรวมวิธีการสังเกต “อาการโรคไตเริ่มแรก” มาฝากทุุกคน

  • ปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืนมากครั้ง และมีปริมาณปัสสาวะที่มากกว่าปกติ
  • ปัสสาวะมีสีที่แตกต่างออกไปจากเดิม บางครั้งมีเลือดปะปนออกมาด้วย และในบางครั้งก็ปรากฎฟองในน้ำปัสสาวะ
  • มีอาการอ่อนเพลียระหว่างวัน รวมถึงขาดสมาธิในการทำกิจกรรมประจำวัน


2.png
  • มีอาการบวมและคันของผิวหนัง

  • มีอาการปวดหลังและปวดเอวมากกว่าปกติ
3.png
  • มีอาการอ่อนเพลีย ทั้ง ๆ ที่พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้ว
  • มีอาการเบื่ออาหาร และ อาเจียน
  • ปวดศีรษะแม้ว่าอายุยังน้อย

4.png

      อาการโรคไตเริ่มแรกที่มีการกล่าวถึงในบทความก็เป็นโรคที่พบเห็นได้บ่อยในคนไทย ส่วนนี้การป้องกันจึงมีความสำคัญมาก และการป้องกันที่ดีก็คือการสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากคุณสังเกตพบอาการโรคไตเริ่มแรก คุณเองก็จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และช่วยให้สุขภาพของคุณกลับมาแข็งแรงดั่งเดิมได้ไวขึ้น


ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png