ดูแลตัวเองอย่างไร? เมื่อป่วยเป็น “ความดันโลหิตสูง”

บทความสุขภาพ

10 ม.ค. 2566
ครั้ง

ดูแลตัวเองอย่างไร? เมื่อป่วยเป็น “ความดันโลหิตสูง”

      ความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ควรได้รับการเอาใจใส่ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายระยะสุดท้าย วันนี้เรามีวิธีการดูแลตัวเอง เมื่อป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มาฝากทุกคน

  • อาหาร หากรับประทานเนื้อสัตว์ควรเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และควรรับประทานผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป เพราะผลไม้หลายชนิดมีรสหวาน หากเลือกรับประทานนมควรเป็นนมไขมันต่ำ
  •  ออกกำลังกาย ควรเลือกออกกำลังกายแบบแอโรบิคหรือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง ระดับการออกกำลังกายที่สามารถออกได้ คือเบาถึงปานกลาง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักหรือหักโหม 
  • บุหรี่และสุรา ควรงดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา เนื่องจากทั้งบุหรี่และสุราส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพและระดับความดันโลหิต
  •  การใช้ยา รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปรับยาเอง การรับประทานยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษา
  •  ควบคุมน้ำหนัก พยายามควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสม

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อป่วยเป็น “ความดันโลหิตสูง”.png

 

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png