สิทธิประกันสังคม “ตรวจสุขภาพ” อะไรได้บ้าง

ข่าวสารประกันสังคม

12 ม.ค. 2566
ครั้ง

สิทธิประกันสังคม “ตรวจสุขภาพ” อะไรได้บ้าง

    การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะจะได้ตรวจเช็คและประเมินสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการดูแลร่างกาย สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้ สิทธิประกันสังคม ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะสามารถตรวจสุขภาพประจำปีฟรีตามเงื่อนไข ดังนี้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • อายุตั้งแต่ 18-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง (ในช่วงอายุดังกล่าว)
 • อายุตั้งแต่ 55-70 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 ตรวจปัสสาวะ UA

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อ

2.png

การตรวจสารเคมีในเลือด

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • อายุตั้งแต่ 35-54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจการทำงานของไต Cr

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
 • ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

 

3.png

การตรวจอื่นๆ

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAG

 • สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง (ในช่วงอายุดังกล่าว)

ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-Ray

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้ง (ตลอดระยะเวลาประกันตน)

4.png
      ตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้สิทธิประกันสังคม ถือเป็นสิทธิและประโยชน์ดี ๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้หรือมองข้ามไป ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แล้วที่โรงพยาบาลราชสีมา ฮ​อสพิทอล

หมายเหตุ 

 • สามารถนำบัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิล่วงหน้าได้

.

1.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png