เลือกคลินิกศัลยกรรมอย่างไร

บทความสุขภาพ

19 ก.ย. 2565
ครั้ง
เลือกคลินิกศัลยกรรมอย่างไร? ไม่ให้ถูกหลอก
10.19092022 เลือกคลินิกศัลยกรรมอย่างไร_ ไม่ให้ถูกหลอก.png
คงไม่มีใครปฏิเสธว่า การทำ #ศัลยกรรม ที่ดีนั้น สามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองได้ ทั้งด้านสังคมและจิตใจ แต่บ่อยครั้งการทำศัลยกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่บริการ หรือคลินิกศัลยกรรมบางแห่ง แทนที่จะสร้างความสวยงามให้กับผู้เข้ารับการศัลยกรรม กลับสร้างความเสียหาย ส่งผลให้ต้องสูญเสียความงามตามธรรมชาติ สูญเสียเวลา รวมทั้งสูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมาก หรือร้ายที่สุดอาจถึงขั้นสูญเสียชีวิตกันเลยก็มี วันนี้เรามี 6 ข้อควรพิจารณา ก่อนเลือกสถานที่ทำศัลยกรรม
  • มีใบอนุญาตประกอบการ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคลินิกมีคุณสมบัติตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรม
  • ศัลยแพทย์ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ศัลยแพทย์ที่ทำหน้าการผ่าตัดศัลยกรรมต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสภาวิชาชีพของแพทย์ หรือ “แพทยสภา” ซึ่งแพทย์ที่ทำการรักษา หรือทำการศัลยกรรม ทุกคนต้องผ่านกระบวนการการประเมินความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน
  • ตรวจสอบยี่ห้อหรือวัสดุที่ใช้ในการทำศัลยกรรม การศัลยกรรมที่จำเป็นต้องใช้วัสดุเสริมเข้าไปในร่างกาย ก่อนที่จะทำศัลยกรรม ควรทำการตรวจสอบยี่ห้อของวัสดุที่นำมาใช้ว่าได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจากกระทรวงอาหารและยา (อย.) 
    ราคาที่เหมาะสม สินค้าทุกชนิดจะมีราคามาตรฐานอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขนาดไหน ราคาของสินค้าถ้ามีคุณภาพจริงก็จะไม่ถูกลงเกินครึ่งอย่างแน่นอน
  • พบแพทย์ก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรม ผู้เข้ารับการศัลยกรรม ต้องเข้าไปพูดคุยกับแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมก่อนทุกครั้ง เพื่อทำการปรึกษา แจ้งจุดประสงค์ ตำแหน่งและลักษณะรูปทรงที่ต้องการจากการทำศัลยกรรม และเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสงสัยอย่างละเอียด
  • แพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญ แพทย์ผู้ให้บริการควรเลือกแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมตรงตามอวัยวะที่เราต้องการทำศัลยกรรม เพราะว่าแพทย์แต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกัน

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png