นพ. สมชัย วงศ์เวชสวัสดิ์

นพ. สมชัย วงศ์เวชสวัสดิ์

แผนกจักษุ

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
8657
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาจักษุวิทยา
ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.