นพ. ไพบูลย์ รุ่งเรืองอนันต์

นพ. ไพบูลย์ รุ่งเรืองอนันต์

แผนกจักษุ

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 316 หรือ 062 201 5616
ว.แพทย์
10215
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา จักษุวิทยา
ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร - พฤหัส เวลา 8.00 - 16.00 น.