นพ. ไพบูลย์ รุ่งเรืองอนันต์

นพ. ไพบูลย์ รุ่งเรืองอนันต์

แผนกจักษุ

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
10215
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาจักษุวิทยา
ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 16.00 น.