พ.อ. ดนัยพร จันยานีทะ

พ.อ. ดนัยพร จันยานีทะ

แผนกจักษุ

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 316 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
7005
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา จักษุวิทยา
ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร - พฤหัส เวลา 8.00 - 16.00 น.