นพ. ชัชวาลย์ สุวิชาเชิดชู

นพ. ชัชวาลย์ สุวิชาเชิดชู

แผนกสูตินรีเวช

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
14107
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สูตินรีแพทย์ และเฉพาะทางผู้มีบุตรยาก
ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร เวลา 13.00 - 14.00 น.