ห้องรวม เป็นเตียงธรรมดา มีสิ่งอำนวยความสะดวกและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้ผู้ป่วย มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมงอย่างใกล้ชิด

ราคาห้องรวมพิเศษแอร์

ค่าห้อง

บาท

4.ห้องรวมพิเศษพัดลม-8
4.ห้องรวมพิเศษพัดลม-7
4.ห้องรวมพิเศษพัดลม-10
4.ห้องรวมพิเศษพัดลม-12
4.ห้องรวมพิเศษพัดลม-1

บริการเพิ่มเติม:

  1. อาหารหลัก 3 มื้อ ของว่าง 1 มื้อ จัดอาหารโดยนักโภชนากร เพื่อให้ได้รับสารอาหารและแคลอรี่อย่างเหมาะสม
  2. น้ำดื่ม

หมายเหตุ:

  1. เตียงเสริมคิดอัตราค่าห้อง ลด 50% ตามอัตราค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล คิดราคาปกติ
  2. ผู้รับบริการที่มีประกันให้ส่วนลดตามวงเงินที่เบิกได้จริง โดยค่าห้องลดได้ (ไม่ต่ำกว่าส่วนลด 50%)
  3. ราคานี้ยังไม่รวม ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

สิ่งอำนวยความสะดวก

ชุดผู้ป่วย 2 ชุด

น้ำดื่ม

อาหาร 3 มื้อ