สุขภาพดีปีมังกร ราคาตรวจสุขภาพช่วงอายุ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

สุขภาพดีปีมังกรราคาตรวจสุขภาพช่วงอายุ.png

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล เราอยากให้ทุกคน 

HealthyTogether จับมือไว้…แล้วสุขภาพดีไปด้วยกัน 


โปรแกรมตรวจสุขภาพปีมังกร 

  • ครอบคลุมเพศและทุกช่วงอายุ

โปรแกรมที่ 1 สำหรับเพศชายและเพศหญิง (อายุต่ำกว่า 25 ปี)

  • ราคา 1,900.- บาท 

โปรแกรมที่ 2 สำหรับเพศชายและเพศหญิง (อายุต่ำกว่า 35 ปี)

  • ราคา 2,200.- บาท 

โปรแกรมที่ 3 สำหรับเพศชาย (อายุมากกว่า 35 ปี)

  • ราคา 3,000.- บาท 

โปรแกรมที่ 4 สำหรับเพศหญิง (อายุมากกว่า 35 ปี)

  • ราคา 3,600.- บาท 

โปรแกรมที่ 5 สำหรับเพศชาย (อายุมากกว่า 50 ปี)

  • ราคา 3,600.- บาท 

โปรแกรมที่ 6 สำหรับเพศหญิง(อายุมากกว่า 50 ปี)

  • ราคา 4,200.- บาท 

หมายเหตุ

  • โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ 8-12 ชั่วโมง
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นขลิบปลายอวัยวะเพศ

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

โปรโมชั่นขลิบปลายอวัยวะเพศ

“ปัญหาน้องชาย…ห้ามนิ่งดูดาย”

แพ็กเกจผ่าตัดริดสีดวง

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

แพ็กเกจผ่าตัดริดสีดวง

อย่ามองข้ามอาการเหล่านี้ อาจเป็นอาการของ โรคริดสีดวง

แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

“ไส้เลื่อนต้องรีบรักษา…เสี่ยงอันตรายโรคลำไส้อุดตัน”