สิ่งที่ควรรู้ก่อนการผ่าตัดต้อกระจก

บทความสุขภาพ

17 พ.ย. 2565
ครั้ง

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการผ่าตัดต้อกระจก

       ต้อกระจก เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย พบบ่อยในผู้สูงอายุ เมื่อแพทย์ตรวจพบต้อกระจกแล้ว คนไข้สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผ่าตัดรักษาได้ โดยต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของอาการ สภาพร่างกาย และความพร้อมของช่วงเวลาที่สะดวก โดยควรมีเวลาพักผ่อนเพื่อการฟื้นตัวที่ดีหลังผ่าตัด

วิธีการรักษา ต้อกระจก

  • วิธีสลายต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อ วิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่ต้องดมยาสลบ ทำภายใต้การหยอดยาชาหรือฉีดยาชาเฉพาะที่
  • วิธีผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้าง เป็นวิธีผ่าตัดดั้งเดิมที่ใช้ในกรณีที่ต้อกระจกสุกและแข็งมาก ๆ จนไม่เหมาะกับการสลายด้วยเครื่อง

2.png

ชนิดของ เลนส์แก้วตาเทียม
  • Monofocal IOL เป็นเลนส์ตาเทียม ชนิดมองไกลได้ระยะเดียว สามารถแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว ที่มีอยู่เดิมก่อนผ่าตัดได้ ซึ่งเป็นเลนส์ตาเทียมที่นิยมใช้มากในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทย

  • Toric IOL เป็นเลนส์ตาเทียมที่แก้ไขสายตาเอียง

  • Multifocal IOL เป็นเลนส์ตาเทียมที่มองได้หลายระยะ นิยมใช้ในต่างประเทศ และโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
3.png

ผลแทรกซ้อน ของการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม

  • การผ่าต้อกระจก เป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูง และมีผลข้างเคียงน้อย โดยผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ การมีเลือดออกในลูกตา และหรือเบ้าตาจากการฉีดยาชา กระจกตาขุ่นมัวจากเซลล์ตาไม่แข็งแรง การติดเชื้อ จอประสาทตาหลุดลอก ปวดตา แสงจ้า และการเลื่อนหลุดของเลนส์แก้วตาเทียม 

  • การมองเห็นหลังผ่าตัดยังขึ้นอยู่กับภาวะของจอประสาทของผู้ป่วยอีกในบางราย อาจได้รับการรักษาหรือผ่าตัดเพิ่มเติม รวมถึงการยิงเลเซอร์เพื่อช่วยในการมองเห็น

4.png
ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา
iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png