การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนไทยสิทธิ์อื่น (PP Non UC)

กิจกรรม

17 ก.พ. 2566
ครั้ง

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนไทยสิทธิ์อื่น (PP Non UC) 

1 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามและรับฟังข้อเสนอแนะ ที่โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ในกรณีการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในประชาชนไทยสิทธิ์อื่น (PP Non UC) เพื่อให้กลุ่มประชาชนไทยสิทธิอื่น ๆ ไม่มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข อีกทั้งเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคแล ข้อเสนอแนะการจัดบริการ PP Fee schedule ในหน่วยบริการเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
      ในการนี้ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ที่ได้เข้าเยี่ยมรับฟังข้อเสนอแนะจากทางโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล


1.png
2.png
3.png
ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png