เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม

11 ก.พ. 2566
ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
       คุณนิชาภา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ได้มอบหมายให้ คุณพิกุล หัสดินรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา เขตสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมโรงแรมโมเดนา บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2.png
3.png
ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png