เปิดจอง "วัคซีน Moderna" ล็อต 2

ข่าวสารทั่วไป

20 พ.ย. 2564
ครั้ง

เปิดจอง "วัคซีน Moderna" ล็อต 2

      ทางโรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านและครอบครัว

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ทางโรงพยาบาลจึงได้ทำการเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ซึ่งเป็นวัคซีนที่จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม

      ทั้งนี้ กำหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 ยังไม่มีความชัดเจน

อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ตั้งแต่

ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายการฉีดวัคซีนไปยังท่าน ภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png