Long COVID เรื่องที่ต้องรู้! หลังหายจาก โควิด-19

บทความสุขภาพ

02 ก.ย. 2565
ครั้ง

Long COVID เรื่องที่ต้องรู้! หลังหายจาก โควิด-19
      ผู้ป่วย COVID 19 มีอาการและความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน รวมถึงการฟื้นฟูร่างกายได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงควรรู้ถึงอาการระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายหรือที่เรียกว่าโพสต์โควิด (Post - COVID 19 Condition) หรือ ลองโควิด (Long COVID) เพื่อจะได้รู้เท่าทัน เตรียมพร้อมรับมือ และดูแลตัวเองให้ถูกวิธี

#อาการลองโควิดที่พบบ่อย

  • อ่อนเพลียเรื้อรัง 
  • เหนื่อยง่าย อ่อนแรง
  • หายใจลำบาก หายใจติดขัด หายใจไม่อิ่ม
  • ปวดศีรษะ ไอ เจ็บแน่นหน้าอก
  • สมาธิจดจ่อลดลง ความจำผิดปกติ
  • ปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ
  • ท้องร่วง ท้องเสีย
  • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
  • ซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล

      การหมั่นสังเกตความผิดปกติของตนเองหลังหายจากโควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญ เพราะแพทย์จะรักษาตามอาการเป็นหลัก ดังนั้นหากมีอาการแล้วพบแพทย์โดยเร็ว ย่อมช่วยให้รักษาได้ทันท่วงที นอกจากนี้การตรวจร่างกายเป็นประจำตามคำแนะนำของแพทย์ จะช่วยให้รู้ทันความผิดปกติที่เกิดขึ้นและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png