โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.5 น่ากลัวขนาดไหน?

บทความสุขภาพ

18 ม.ค. 2566
ครั้ง

โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.5 น่ากลัวขนาดไหน?     

      โควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่มีการคาดการณ์ว่าจะระบาดในปี 2566 เป็นสายพันธุ์ XBB.1.5 โดยต้นตระกูลของมันคือโอมิครอน BA.2 โดยเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างโอมิครอน 2 สายพันธุ์ คือ BJ.1 และ BM.1.1.1 ไวรัสชนิดนี้มีอัตราการแพร่ระบาดรวดเร็วมาก และเป็นสายพันธุ์ที่หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งในปัจจุบัน วันนี้เรามีข้อแตกต่างของสายพันธุ์นี้มาฝากทุกคน

  •  จับยึดกับผิวเซลล์บริเวณโปรตีน ACE-2 ของผู้ติดเชื้อได้แน่นที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง ทำให้เป็นสายพันธุ์ที่แทรกรุกรานเข้าสู่เซลล์และแพร่ระบาดได้ดีที่สุดในปัจจุบัน

  • มีวิวัฒนาการกลายพันธุ์ต่างจาก XBB.1 ในส่วนของโปรตีนหนาม 1 ตำแหน่งคือ “F486P” เป็นสายพันธุ์ที่หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งในปัจจุบัน

  •  XBB.1.5 หลบเลี่ยงต่อภูมิคุ้มกันแบบผสม อันเกิดจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติ ได้ดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม (อู่ฮั่น) ถึง 104 เท่า ทำให้ติดซ้ำได้ง่ายขึ้น 

  •  ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกบ่งชี้ว่า XBB.1.5 ทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง แตกต่างไปจากโอมิครอนสายพันธุ์อื่นอย่างมีนัยสำคัญ

      XBB.1.5 แพร่ได้รวดเร็วกว่าโควิดทุกสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบัน หลบเลี่ยงภูมิคุ้มทั้งจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติได้ดีที่สุด ส่วนโปรตีนหนาม มีแรงยึดเกาะกับผิวเซลล์ผู้ติดเชื้อได้แน่นมากที่สุด ทำให้แพร่ติดต่อเข้าสู่เซลล์ได้โดยง่าย ดื้อต่อยาฉีดสร้างภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปทุกชนิดที่หลายประเทศมีใช้กันอยู่ ถูกยับยั้งหรือทำลายได้ด้วยยาต้านไวรัสทั้งชนิดเม็ดและชนิดฉีด ปัจจุบันยังไม่พบเชื้อดื้อยา ยังสามารถตรวจคัดกรองได้ดีด้วย ATK และ PCR ผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว สามารถช่วยลดโอกาสเกิดความรุนแรงได้


ENG.png


ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png