การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน

บทความสุขภาพ

09 พ.ค. 2565
ครั้ง

การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน
      การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน หรือ Pre-implantation Genetic Testing (PGT) เป็นการตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในระดับโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนที่จะใส่เข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูก ทำให้สามารถคัดกรองเอาตัวอ่อนที่มีความผิดปกติออกไปได้ เช่น ในรายที่มียีนแฝงของโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม เป็นต้น โดยในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next Generation Sequencing : NGS ในการตรวจวิเคราะห์ โดยทำการตรวจโครโมโซมครบทั้ง 23 คู่ ทำให้ทราบความผิดปกติของโครโมโซมในทุกๆแท่ง และยังสามารถทราบเพศของตัวอ่อนอีกด้วย เหมาะกับคู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยากแล้วรักษาโดยการทำ ICSI แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ,ฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี หรือครอบครัวมีประวัติเป็นโรคทางพันธุกรรม บางงานวิจัย พบว่าการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนร่วมกับการทำ ICSI ยังช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์อีกด้วย

การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนจะมีประโยชน์สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคดาวน์ซินโดรม เป็นต้น
  • ผู้ที่บุตรคนแรกป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรม และต้องการบุตรอีกคนที่ปลอดโรคทางพันธุกรรม

🛑 กรุณาติดต่อรับข้อมูลบริการและนัดหมายก่อนรับบริการ

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png