ผู้รับบริการตาต้อกระจก โนนไทย

กิจกรรม

09 มี.ค. 2566
ครั้ง
ผู้รับบริการตาต้อกระจก โนนไทย

วันที่ 9 มีนาคม 2566
      โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย
ไว้วางใจโรงพยาบาลของเราในการรักษาตาต้อกระจกให้กับประชาชนในอำเภอ
ในการนี้ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณที่ท่านได้มีสัมพันธภาพอันดีกับโรงพยาบาลตลอดมา.

0.png
1.png
2.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png