พรบ. ไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงิน 30,000 บาท

ข่าวสารโรงพยาบาล

17 ธ.ค. 2565
ครั้ง

พรบ. ไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงิน 30,000 บาท

รักษาฟรี! วงเงินเริ่มต้น 30,000.- บาท  ไม่ต้องสำรองจ่าย

บริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 

  • สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.

เอกสารที่ใช้เบิก พ.ร.บ.

  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย (หากอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  •  สำเนาทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุ
  • สำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับรถ)
  •  ใบแจ้งความ หรือ บันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  •  สำเนาใบกรมธรรม์ พ.ร.บ.

4.14122022 พรบ. ไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงิน 30,000 บาท.png


ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png