นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง

นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง

แผนกศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
13937
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตารางเข้าตรวจ
วันอังคารและวันพฤหัส 17.00 - 20.00 น.