นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง

นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง

แผนกศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
13937
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตารางเข้าตรวจ
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.