นพ. เอกบุตร ลิ่วเฉลิมวงศ์

นพ. เอกบุตร ลิ่วเฉลิมวงศ์

แผนกศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

เบอร์แผนก
044 263 777-84 ต่อ 102 หรือ 062 201 5607
ว.แพทย์
39446
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    • สาขา ศัลยศาสตร์ 
    • สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตารางเข้าตรวจ
เข้าตรวจเวลามีเคส กรุณานัดหมายล่วงหน้า