นพ. เอกบุตร ลิ่วเฉลิมวงศ์

นพ. เอกบุตร ลิ่วเฉลิมวงศ์

แผนกศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

เบอร์แผนก
044 263 777
ว.แพทย์
39446
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาศัลยศาสตร์ 
    สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตารางเข้าตรวจ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า