แพ็กเกจผ่าตัดเส้นฟอกไต สิทธิกรมบัญชีกลาง

แพ็กเกจสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ
แพ็กเกจผ่าตัดเส้นฟอกไต-สิทธิกรมบัญชีกลาง.png

“สะดวกปลอดภัย…ฟื้นคืนคุณภาพชีวิต”

 

แพ็กเกจ ผ่าตัดเส้นฟอกไต 

  • สิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
  •  ไม่ต้องสำรองจ่าย
  • AVF (เส้นเลือดจริง)
  • AVG (เส้นเลือดเทียม)

หมายเหตุ

▶︎ ราคานี้ไม่รวมภาวะแทรกซ้อน และโรคประจำตัว

▶︎ เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
ตรวจสุขภาพ Healthy I

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ Healthy I

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับอายุน้อยกว่า 35 ปี

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้

ผื่นแดงคัน ไอจาม ไม่รู้สาเหตุ สามารถตรวจได้

โปรโมชั่นทำฟันสิทธิประกันสังคม

แพ็กเกจบริการทันตกรรม

โปรโมชั่นทำฟันสิทธิประกันสังคม

"สิทธิอยู่ที่ไหนก็ทำได้ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว”