แพ็กเกจผ่าตัดแปลงเพศ

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ
แพ็กเกจผ่าตัดแปลงเพศ.png
แพ็กเกจผ่าตัดแปลงเพศ

ใครบ้าง ที่เหมาะกับการผ่าตัดแปลงเพศ

  •  สตรีข้ามเพศที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนดของ WPATH
  • มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการผ่าตัด เช่น โรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด โรคที่มีความผิดปกติของการหายของแผล
  • ผู้ที่มีความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล
  • ผู้ที่มีสุขภาพจิตปกติ
  • มีอายุมากกว่า 20 ปี (หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย)
  • ราคาขึ้นกับการตรวจประเมินของแพทย์ 

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรโมชั่น ตรวจสุขภาพคู่รัก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

โปรโมชั่น ตรวจสุขภาพคู่รัก

แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

“ไส้เลื่อนต้องรีบรักษา…เสี่ยงอันตรายโรคลำไส้อุดตัน”

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2567

“เริ่มต้นปีใหม่…ด้วยสุขภาพที่ดี”