แพ็กเกจผ่าตัดแปลงเพศ

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

ราคา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สนใจแพ็กเกจ
แพ็กเกจผ่าตัดแปลงเพศ.png
แพ็กเกจผ่าตัดแปลงเพศ

ใครบ้าง ที่เหมาะกับการผ่าตัดแปลงเพศ

  •  สตรีข้ามเพศที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนดของ WPATH
  • มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการผ่าตัด เช่น โรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด โรคที่มีความผิดปกติของการหายของแผล
  • ผู้ที่มีความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล
  • ผู้ที่มีสุขภาพจิตปกติ
  • มีอายุมากกว่า 20 ปี (หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย)
  • ราคาขึ้นกับการตรวจประเมินของแพทย์ 

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก/ดึงหน้า/ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

โปรโมชั่นศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก/ดึงหน้า/ผ่าตัดไขมันหน้าท้อง

ปรโมชั่นศัลยกรรม ราคาพิเศษ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

หน้าอกสวย ปลอดภัย ใส่ชุดไหนก็มั่นใจ

ตรวจสุขภาพด้วยรัก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร