ศัลยกรรมตกแต่งเอาสารออกจากอวัยวะเพศ/ขลิบปลายอวัยวะเพศ

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

ราคา

ศัลยกรรมตกแต่งเอาสารออกจากอวัยวะเพศขลิบปลายอวัยวะเพศ.png
ศัลยกรรมตกแต่งเอาสารออกจากอวัยวะเพศ/ขลิบปลายอวัยวะเพศ
แก้ไข…เพิ่มความปลอดภัย…ให้กับน้องชาย

แพ็กเกจ ขลิบปลายอวัยวะเพศ

  • ราคาเริ่มต้น 8,000.- บาท

แพ็กเกจ เอาสารออกจากอวัยวะเพศ

  • ราคาเริ่มต้น 10,000.- บาท/ครั้ง

หมายเหตุ

  •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

  •  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

แพ็กเกจผ่าตัดตา

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

อย่าให้การมองเห็น…ต้องมีอุปสรรค

โปรโมชั่นโคราชเนอร์สซิ่งโฮม

แพ็กเกจดูแลผู้สูงอายุโคราช

โปรโมชั่นโคราชเนอร์สซิ่งโฮม

โคราชเนอรสซิ่งโฮม วางแผนการดูแลโดย ทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปี 2567

“เริ่มต้นปีใหม่…ด้วยสุขภาพที่ดี”