ศัลยกรรมตกแต่งเอาสารออกจากอวัยวะเพศ/ขลิบปลายอวัยวะเพศ

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

ราคา

ศัลยกรรมตกแต่งเอาสารออกจากอวัยวะเพศขลิบปลายอวัยวะเพศ.png
ศัลยกรรมตกแต่งเอาสารออกจากอวัยวะเพศ/ขลิบปลายอวัยวะเพศ
แก้ไข…เพิ่มความปลอดภัย…ให้กับน้องชาย

แพ็กเกจ ขลิบปลายอวัยวะเพศ

  • ราคาเริ่มต้น 8,000.- บาท

แพ็กเกจ เอาสารออกจากอวัยวะเพศ

  • ราคาเริ่มต้น 10,000.- บาท/ครั้ง

หมายเหตุ

  •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

  •  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรโมชั่นขลิบอวัยวะเพศชาย

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

โปรโมชั่นขลิบอวัยวะเพศชาย

ให้น้องชายของคุณ…สะอาดมีสุขภาพที่ดี

General-Surgery

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

ศัลยกรรมตกแต่งเอาสารออกจากอวัยวะเพศ/ขลิบปลายอวัยวะเพศ

แก้ไข…เพิ่มความปลอดภัย…ให้กับน้องชาย

โปรโมชั่นศัลยกรรมตา/ปาก/เสริมจมูก

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่งและความงาม

โปรโมชั่นศัลยกรรมตา/ปาก/เสริมจมูก

เสริมความมั่นใจให้ตัวเอง…เพราะความสวยรอไม่ได้