แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ราคา

1.png
Health Checkup Packages

Healthy I ( รายการตรวจ 18 รายการ)  

  • ราคาพิเศษ 2,700.- บาท
  • สำหรับ ชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี
2.png

Healthy II ( รายการตรวจ 20 รายการ)  

  • ราคาพิเศษ 4,200.- บาท
  •  สำหรับหญิง อายุมากกว่า 35 ปี
3.png

หมายเหตุ

  • ไม่รวมภาวะแทรกซ้อน และโรคประจำตัว
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
โปรโมชั่น ตรวจสุขภาพคู่รัก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

โปรโมชั่น ตรวจสุขภาพคู่รัก

แพ็กเกจผ่าตัดริดสีดวง

แพ็กเกจผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

แพ็กเกจผ่าตัดริดสีดวง

อย่ามองข้ามอาการเหล่านี้ อาจเป็นอาการของ โรคริดสีดวง

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย 2024

แพ็กเกจสูตินรีเวชกรรม

แพ็กเกจผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย 2024

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ขอแนะนำ แพ็กเกจ ผ่าตัดคลอด เหมาจ่าย 2024