วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แพ็กเกจวัคซีน

ราคา

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
      “ลดความเสี่ยง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน...ด้วยการฉีดวัคซีน”

305218159_1022473991781384_449965023243954427_n.png

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 500.- บาทต่อเข็ม
 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง
มีส่วนประกอบของ Influenza Virus 4 สายพันธุ์ คือ
      สายพันธุ์ A แบ่งย่อย 2 สายพันธุ์ คือ H1N1, H3N2
      สายพันธุ์ B แบ่งย่อย 2 สายพันธุ์ คือ Yamagata, Victoria

แพ็กเกจอื่นๆ
ดูทั้งหมด
คลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

คลอดเหมาจ่าย

โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล มอบโปรแกรมและแพ็กเกจต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านที่ต้องการ

ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน

สำหรับครอบครัวที่อาจจะต้องการมีลูกเพียงคนเดียว หรือเตรียมจะคลอดลูกคนที่ 2 - 3 แล้วต้องการทำหมัน

ตรวจสุขภาพ Healthy III

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ Healthy III

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป